Woda w płucach u osoby starszej - co powinieneś wiedzieć?

Woda w płucach u 80 latka najczęściej wskazuje na to, że w jamie opłucnej lub miąższu płucnym zgromadził się płyn. Do tego typu sytuacji dochodzi najczyściej na skutek poważnych problemów ze zdrowiem. Nie wolno tego bagatelizować, wskazana jest niezwłoczna wizyta u lekarza. Pacjent musi zostać dokładnie przebadany, aby znaleźć przyczynę wody w płucach i wdroży odpowiednie leczenie.

Dlaczego występuje woda w płucach u 90 i 80 latków?

Woda w płucach u osoby starszej oznacza, że w jamie opłucnej pacjenta pojawiły się zbyt duże ilości płynu. Warto od razu zaznaczyć, że naturalnym zjawiskiem jest występowanie płynu surowiczego, ale problem pojawia się przy nadmiernym gromadzeniu. Za wodę w płucach może odpowiadać schorzenia serca, szczególnie u osób borykających się z dychawicą sercową lub mających wady zastawek aorty. Jeśli doszło do zwieszenia zastawki dwudzielnej, to niestety może gromadzić się zbyt dużo płynu w opłucnej po dużym wysiłku fizycznym, to samo dotyczy osób z niewydolnością lewego przedsionka.

Może dojść do wysięku, co jest skutkiem stanu zapalnego, zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych. Odpowiada za niego najczęściej infekcja bakteryjna, w tym gruźlica i nawet choroba nowotworowa. Rzadziej z wysięk odpowiadają pasożyty, infekcje wirusowe lub grzybicze, choroby immunologiczne, urazy, zakażenie pierwotniakami. Z kolei o przesięku można mówić, gdy płyn surowiczy przedostanie się poza naczynia krwionośne. Obserwuje się to przede wszystkim u osób, które mają różne choroby narządów. Przy chłonkotoku gromadzi się w jamie opłucnej chłonka. Natomiast za wystąpienie krwi w jamie ustnej odpowiadają zwykle uszkodzone naczynia krwionośne, uraz płuc, zaawansowane stadium raka.

Czym objawia się woda w płucach u starszej osoby?

Woda w płucach u osoby starszej może przyjmować różne postacie, przyjmuje ona charakter wysięku, przesięku, chłonkotoku lub krwi. Nadmierne ilości płynu w opłucnej można poznać po obrzęku płuc, co z kolei prowadzi do wystąpienia ataków duszności i kaszlu. Choremu mogą towarzyszyć pieniste wydzieliny z domieszką krwią. W takiej sytuacji można już mówić o zagrożeniu życia, dlatego konieczna jest niezwłoczna interwencja medyczna.

U osób z wodą w płucach stwierdza się gwizdanie w oskrzelach, podwyższone ciśnienie krwi, przelewanie, plwociny. Symptomami są także dolegliwości bólowe w klatce, piersiowej pacjent odczuwa w niej ucisk. Występuje również sinica, tętno przyspiesza i staje się nitkowate. U niektórych pojawia się też ból, który promieniuje od płuc do barku lub brzucha.

Woda w płucu u starszej osoby rokowania i diagnostyka

Jeśli wystąpi woda w płucach u osób starszych, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza, wezwać pogotowie lub zawieźć chorego na SOR. Płyn surowiczy w opłucnej potwierdza RTG płuc, ale w celu znalezienia źródła problemu trzeba przeprowadzić pogłębioną diagnostykę typu tomografia komputerowa, USG jamy opłucnej. Rokowania są dobre, jeśli za wodę w płucach nie odpowiada choroba nowotworowa i pacjent został szybko zdiagnozowany.

Woda w płucach u starszej osoby  - leczenie

W zależności od tego, co jest przyczyną wody w płucach, leczenie wygląda inaczej. Przy infekcji bakteryjnej stosuje się antybiotykoterapię. Przy problemach z układem sercowo-naczyniowym niezbędne jest leczenie kardiologiczne. Przy nowotworach wdraża się leczenie onkologiczne.

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora