Miażdżyca u seniorów, jak sobie z nią radzić?

W Polsce z miażdżycą u osób starszych zmaga się naprawdę bardzo dużo osób. Są to najczęściej ludzie, u których zmiany w naczyniach i tętnicach powodują inne choroby współistniejące. Nieleczona często prowadzi do udarów mózgu, zawałów serca i amputacji. Stanowi też wysoki odsetek zgonów w społeczeństwie. Dzięki zdrowemu stylowi życia i właściwej diecie można się jednak przed nią ustrzec.

Co to jest miażdżyca mózgu u osób starszych?

Miażdżyca mózgu u osób starszych jest postępującym procesem zmian w naczyniach krwionośnych. Następstwem tego jest ograniczony przepływ krwi przez naczynia mózgowe. Prowadzi to w efekcie do ich zwłóknienia i zwapnienia. W ścianach tętnic powstają blaszki miażdżycowe, które mogą  powodować zwężenie tętnic i ich zapychanie. Miażdżyca naczyń mózgowych jest niebezpieczna, natomiast udar to najcięższe powikłanie jej towarzyszące. Wiele przypadków udarów kończy się paraliżem lub nawet śmiercią pacjenta.

Objawy miażdżycy u osób starszych

Alarmującym objawem miażdżycy mózgu jest po prostu ból głowy w połączeniu z utratą równowagi i nudnościami. Objawy te mogą narastać w momencie pojawienia się zaburzeń krążenia mózgowego. Oczywiście do których doprowadza uszkodzenie ścian naczyń. Niesie to za sobą wiele konsekwencji i zaburzenia mogą być tragiczne w skutkach. Jakie mogą być inne objawy miażdżycy mózgu u osób starszych?

  • Przemijające niedokrwienie mózgu, objawiające się zaburzeniami mowy lub widzenia,
  • chwiejność w czasie chodzenia,
  • parestezje mięśni,
  • osłabienie czucia i siły w kończynach,
  • uszkodzenie słuchu.

Rozwój miażdżycy u osób starszych może prowadzić do zespołu otępiennego naczyniopochodnego. Jest to zauważalne zwłaszcza wtedy, gdy jest do czynienia z miażdżycą mózgu u osób starszych. Charakterystyczne dla tego zespołu są dość częste problemy z pamięcią. Chory jest w takiej sytuacji splątany, ma też zaburzenia emocjonalne. Taki zespół otępienny naczyniopochodny można pomylić z początkowym stadium choroby psychicznej.

Leczenie miażdżycy mózgu, jak zacząć?

Początkowo u pacjenta wykonuje się badanie USG dopplerowskie tętnic szyjnych. Takie badanie pozwala oszacować zmiany w naczyniach. Określa się dodatkowo lokalizację blaszek miażdżycowych. W niektórych przypadkach zleca się chorym angiografię tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Co więcej, podstawowe badania krwi, w tym lipidogram. Przy chorobie miażdżycy mózgu leczenie jest uzależnione od wyników wyżej wymienionych badań. W terapii miażdżycy mózgu u osób starszych stosuje się farmakoterapię. Pacjentom podaje się statyny, które mają za zadanie obniżenie cholesterolu i kwasu acetylosalicylowego o działaniu przeciwzakrzepowym. Leki te trzeba przyjmować niestety do końca życia.

W zaawansowanych stadiach choroby, gdy istnieje zagrożenie udarem, wykonuje się zabieg wstawienia stentu do tętnicy. Taka operacja jest oczywiście ostatecznością. Przy miażdżycy u osób starszych ważna jest zmiana codziennych nawyków. Konieczne jest ograniczenie tłuszczów w diecie, pilnowanie wagi, a także zadbanie o aktywność fizyczną.

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora