Zespół otępienny - choroba wieku starczego

Zespół otępienny występuje u około 8-10% osób po 65. roku życia, natomiast u osób po 80. roku życia zachorowalność sięga nawet 50%. Jak się okazuje seniorzy, którzy dotknięci są otępieniem, stają się coraz mniej samodzielni. Co więcej, wycofują się z życia, aż w końcu następuje ich całkowite uzależnienie się od innych.

Co to jest choroba otępienna?

Zespoły otępienne są stanem chorobowym, w którym dochodzi do upośledzenia funkcji intelektualnych. U osoby, która jest otępiona, pojawiają się problemy z pamięcią, a także zaczyna się spowolnienie myślenia, a także zaburzenia zachowania. Do grupy chorób, w których występuje  zespół otępienny mózgu, należy między innym choroba Alzheimera. Zaliczyć można także takie choroby jak: otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, a także otępienie naczyniopochodne.

U podłoża tych zaburzeń leży oczywiście uszkodzenie tkanki mózgowej. Natomiast jego mechanizm jest zależny od rodzaju choroby. W przypadku chorób o charakterze zwyrodnieniowym, takich jak choroba Alzheimera, niestety dochodzi do niszczenia komórek nerwowych. Dzieje się tak wskutek odkładania się w ich wnętrzu nieprawidłowych białek. W przypadku otępień naczyniopochodnych do mózgu dostarczana jest zbyt mała ilość tlenu i substancji odżywczych. To oczywiście w konsekwencji prowadzi do utraty neuronów, czyli komórek nerwowych. Niektóre rodzaje choroby otępiennej mają podłoże genetyczne i mogą występować rodzinnie.

Jakie są objawy zespołu otępiennego?

Pierwsze objawy otępienia starczego bardzo często są niecharakterystyczne i mogą zostać przeoczone. Zespół otępienny jest chorobą stopniowo postępującą i jego objawy najczęściej powoli narastają w czasie. Na początku chory pacjent, mimo że ma już łagodne zaburzenia, funkcjonują normalnie, co nie budzi niepokoju ani ich, ani otoczenia.

Do początkowych objawów otępienia należą oczywiście zaburzenia pamięci, które mogą przejawiać się także kilkukrotnym zadawaniem tych samych pytań. Pomimo uzyskania wcześniej satysfakcjonującej odpowiedzi, mogą one nadal się pojawiać. W przypadku chorych z łagodnym zespołem otępiennym mogą zapominać o umówionych wizytach. Co więcej, mają skłonności także do chowania i gubienia rzeczy osobistych. Zdecydowanie pogarsza się zdolność przyswajania nowych informacji i przez to chorzy mogą zapominać słowa. Mimo pogorszenia się pamięci, na tym etapie choroby pacjenci prawidłowo reagują na bodźce z otoczenia. Z czasem niestety przez chorobę otępienną dochodzi także do utraty zainteresowań i apatii. Należy pamiętać, że w kolejnych stadiach objawy choroby otępiennej pacjenci przestają rozpoznawać bliskie osoby i do tego znane miejsca. Przede wszystkim mają trudności w używaniu odpowiednich słów, liczeniu i pisaniu. W otępieniu dochodzi także do pojawienia się zaburzeń zachowania. Głównie w postaci nadmiernej impulsywności na zmianę z apatią i stopniowym wycofywaniem się z życia społecznego.

 

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora