Opieka nad osobą starszą niesłyszącą

Problemy ze słuchem u osób starszych i opieka nad nimi wymaga odpowiedniego podejścia. Pogorszenie słuchu dotyka wiele osób w podeszłym wieku. Wówczas utrudniona jest także komunikacja, która jest bazą relacji między ludźmi. Głównie z tego powodu warto, jest poznać pewne zasady, które mogą znacznie ułatwić porozumiewanie się.

Jak poprawić słuch u starszej osoby?

Nagłą utratę słuchu u osoby starszej często poprawić odpowiednimi zabiegami. Co więcej, właściwym doborem aparatów słuchowych. Najważniejsze w tym wszystkim jest, aby jak najwcześniej wykryć niedosłuch. Stąd też potrzebne jest regularne badanie słuchu. Głównym sygnałem ostrzegawczym są sytuacje, kiedy senior zaczyna prosić o powtórzenie wypowiedzi. Pierwsze badanie niedosłuchu u osób starszych powinno być wykonane najpóźniej około 55. roku życia. Jak powinien zachować się lekarz, który ma do czynienia z utratą słuchu u osób starszych? Przede wszystkim powinien:

  • zebrać szczegółowy wywiad medyczny,
  • skierować pacjenta na specjalistyczne badania,
  • potwierdzić diagnozę, jeśli stwierdzi się niedosłuch u osób starszych,
  • określenie typu niedosłuchu,
  • dobranie najlepszego rozwiązania np. skierowanie na założenie implantu słuchowego,
  • podjęcie decyzji o ewentualnym zabiegu i następującą po nim rehabilitacją.

Przyczyny niedosłuchu u osób starszych

Problemy ze słuchem u osób starszych prędzej czy później dotykają każdego seniora. Pogorszenie w funkcjonowaniu tego zmysłu odnotowuje się najczęściej już po 60. roku życia. Jak się okazuje z niedosłuchem albo głuchotą ma do czynienia prawie każda opiekunka osoby starszej.

Proces pogarszania się słuchu trwa przez lata. Wielu seniorów ignoruje ten problem, a jaka jest przyczyna problemu ze słuchem? Głównie jest on związany z obciążeniami genetycznymi, ale także ze stylem życia. Co więcej, ciągły stres lub duży hałas, chociażby w miejscu pracy. Dodatkowo jeśli spędził długie lata, mogą znacząco przyczynić się do rozwoju wad ośrodka słuchu. Do pogorszenia słuchu z wiekiem mogą doprowadzić przebyte lub trwające choroby, a także przyjmowane leki.

Konsekwencje pogarszającego się słuchu

Proces pogarszania słuchu z wiekiem jest skomplikowany i długotrwały. Jego konsekwencje są równie złożone i wieloaspektowe. Gorszy słuch oznacza, chociażby większe problemy z porozumiewaniem się. Może on prowadzić np. do ograniczania życia towarzyskiego, a nawet izolowania się. Niebezpieczną konsekwencją może być również depresja. Osoby z niedosłuchem przestają także słuchać radia lub oglądać telewizję. Dla opiekunki może oznaczać większe wyzwanie w organizowaniu czasu wolnego dla seniora.

Największą trudnością w opiece nad osobą z zaburzeniami słuchu jest niewątpliwie komunikacja. Osoby niedosłyszące najczęściej mówią znacznie ciszej i mamroczą. To wszystko zdecydowanie utrudnia opiekunce zrozumienie ich potrzeb. Dochodzi do tego jeszcze konieczność zrozumienia podopiecznego w obcym języku. Niestety taka komunikacja może okazać się wręcz niemożliwa.

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora