Ubezwłasnowolnienie osoby chorej

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej to niestety nie jest zbyt łatwy temat, a nawet przykry temat dla większości. W niektórych przypadkach kierując się dobrem chorego lub nieporadnej bliscy powinni rozważyć zainicjowanie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Medycyna i jej rozwój sprawił, że ludzie żyją coraz dłużej. Jak się okazuje, zmiany organiczne w układzie nerwowym często uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. Dlatego coraz częściej może pojawić się konieczność ubezwłasnowolnienia osoby starszej.

Jak ubezwłasnowolnić osobę starszą?

Niestety nie ma jednego wzoru czy strategii postępowania, jeśli chodzi o ubezwłasnowolnienie osoby starszej. Nie należy także korzystać z gotowych rozwiązań opisywanych na forum internetowym.

Najpierw konieczne jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej do sądu okręgowego. Niestety nie ma też ogólnego i jednego wzoru takiego wniosku o ubezwłasnowolnienie. Pismo powinno być dopasowane przede wszystkim do danej osoby i jej sytuacji faktyczno-prawnej.

W tej sytuacji należy skorzystać z pomocy adwokata. To właśnie on pomoże zdecydować, które dokumenty warto załączyć do wniosku, a także jakie dowody przeprowadzić. Do takich dowodów może należeć np. dowód z zeznań świadków, czy dowód z nagrań lub zdjęć. Uzasadnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby starszej przede wszystkim powinno być czytelne i zwięzłe. Co więcej, zwierać bardzo ważne informacje, czyli odwołanie do dowodów. Do wniosku można załączyć dokumentację medyczną, a do tego trzeba uiścić zaliczkę na poczet wynagrodzenia psychiatry lub neurologa i psychologa.

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę starszą?

Zaawansowany wiek niestety nie jest podstawą do przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia osoby starszej. Pomimo podeszłego wieku, jednak osoba jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Co więcej, nie potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw, a ubezwłasnowolnienie osoby starszej nie będzie możliwe.

W jakich sytuacjach można ubezwłasnowolnić osobę starszą? Można to zrobić, w momencie, gdy choroba psychiczna lub inne zaburzenia, nie pozwalają na kierowanie własnym postępowaniem. Najczęściej ubezwłasnowolniane osoby starsze są z powodu choroby psychicznej lub innego zaburzenia psychicznego. W szczególności ubezwłasnowolnienia osoby starszej z demencją udaru mózgu, zespołu otępiennego, czy choroby Alzheimera.

Wiele osób, szczególnie rodzin zastanawia się, czy trzeba ubezwłasnowolnić osobę starszą. W określonych przypadkach niestety tak. Taka osoba nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie np. zaciągać zobowiązań, składać oświadczeń woli, czy wyrażać zgody na przyjęcie do szpitala.

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej – ile trwa?

Ile trwa ubezwłasnowolnienie osoby starszej? Postępowanie sądowe trwa zazwyczaj od kilkunastu tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Może się zdarzyć, że taka sprawa potrwa i latami. To wszystko zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, czy też przedstawionych dowodów oraz samej postawy seniora. Osoba starsza może w dalszym ciągu przekonywać sąd, że może dalej samodzielnie i świadomie kierować swoim postępowaniem.

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora