Geriatra, czyli lekarz dla seniora

Geriatra to lekarz dla starych ludzi, zajmujący się leczeniem starszych ludzi. Tego rodzaju specjaliści to dobrze wykwalifikowani medycy. Szczególnie przygotowani do kompleksowej opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku. Czym zajmuje się geriatra i jak się do niego dostać?

Co to jest geriatra?

Geriatria łączy wiele różnych specjalizacji, aby ograniczyć konieczność wizyt u specjalistów. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie, w momencie gdy pacjent ma różne choroby. Taki lekarz przyjmuje pacjentów, w zależności od ich stanu zdrowia. Przyjmować może w poradniach geriatrycznych, w domu chorego lub w szpitalach na oddziałach geriatrycznych.

W przypadku braku odpowiedniego leczenia przez lekarza osób starszych stwarza większe ryzyko powstania i rozwijania się niepełnosprawności. Ryzyko jest większe niż w przypadku jakiejkolwiek innej grupy wiekowej. Lekarz geriatra od lat, zajmują się seniorami i obecnie nikogo nie dziwi ten fakt.

Geriatra, czym się zajmuje?

Czym zajmuje się geriatria? Człowiek starszy to ten, który ukończył 65 rok życia i geriatria zajmuje się tylko takimi osobami. Osoba starsza po 65 roku życia to bardzo często człowiek w pełni sił. Głównie bez poważniejszych chorób, w niczym nieprzypominający seniora czy swojego rówieśnika z dawnych czasów. W praktyce natomiast najczęściej do geriatry zgłaszają się osoby po 75 roku życia. W tym wieku jak wiadomo, zaczynają pojawiać się różne choroby i niesprawności. Jakie są zalety geriatrii?

  • Lekarz łączy wiedzę wielu różnych specjalizacji, czyli internisty, neurologa, psychiatry czy diabetologa,
  • znajomość farmakologii pod kątem wieku pacjenta i stosowanych leków,
  • współpraca ze specjalistami z innych ośrodków, które zajmują się leczeniem,
  • usprawnianie szeroko pojętej diagnostyki i leczenia starszych pacjentów,
  • jednoosobowa opieka nad osobą starszą, stwarzająca możliwość koordynacji leczenia,
  • warunki do wdrażania kompleksowego leczenia.

Co to jest gerontologia?

Gerontologia jest to nauka, która zajmuje się procesem starzenia. Jest to połączenie biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego. Istnieje także nowa osobna podgałąź gerontologii, czyli gerontologia porównawcza. Badane są tam zestawienia co najmniej dwu populacji czy też ustalonych procesów starzenia. Głównie pod względem różnic nacechowanych kulturowo, środowiskowo, genetycznie czy etnicznie.

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora