Jakie najczęstsze problemy i potrzeby mają osoby starsze?

Seniorzy wciąż stanowią duży odsetek ludności, a ich liczba rośnie z uwagi na znaczne wydłużenie życia. Jak wiadomo, granice wieku starczego się przesuwają. Oczywiście przez to życie stale się zmienia, więc zmieniają się także potrzeby osób starszych. Zaspokojenie tych potrzeb jest bardzo ważne, ponieważ ignorowanie prowadzi do wielu negatywnych skutków.

Czego potrzebują osoby starsze?

Potrzeby osób starszych, jak w każdym wieku, dzielą się na te podstawowe i potrzeby wyższego rzędu. Różnią się także w pewnym stopniu od potrzeb osób młodszych. Głównie na poziom sprawności, stan posiadania i doświadczenie życiowe. Seniorzy w tym wieku mają już mieszkanie lub dom, emeryturę i rodzinę. Dlatego nie muszą zajmować się sprawami takimi jak zarabianie czy szukanie partnera i planowanie założenia rodziny. Oczywiście z pracą zarobkową nie zawsze tak jest, ponieważ wielu seniorów dorabia do emerytury. Osoby, które nie pracują, mają dużo wolnego czasu. W związku z tym potrzeby osób starszych i sposoby ich zaspokajania są inne.

Podstawowe potrzeby ludzi starszych

Podstawowe potrzeby ludzi starszych to potrzeby fizjologiczne oraz potrzeba bezpieczeństwa. Do tych pierwszych można zaliczyć: jedzenie, picie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, higienę i poczucie ciepła. Osobom leżącym, które nie są w stanie same zapewnić sobie potrzeb, należy pomóc. Problemy zdrowotne osób starszych powodują, że potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów. Co więcej, przygotowania posiłków, pomoc w kąpieli czy umyciu głowy, sprzątania i dbania o komfort. Poza tym osoba starsza chce czuć się bezpiecznie. Zatem musi mieć także zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską jak i opiekuńczą. Może czuć się tak, gdy wie, że w razie czego ktoś mu pomoże. Podstawowe potrzeby ludzi starszych muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności. Dopiero wtedy można myśleć o potrzebach wyższego rzędu.

Potrzeby seniorów – wyższe

Wyższe potrzeby osób starszych są mniej istotne niż podstawowe. Jednak dla dobrego samopoczucia podopiecznego warto zadbać o ich spełnienie. Należy pamiętać, że nie mogą być one ignorowane przez opiekuna. Warto mieć na uwadze, że potrzeby seniorów mogą się różnić od osoby i dotychczasowego życia. Wiąże się to także z zajmowaną w społeczeństwie i rodzinie pozycją. Przede wszystkim wykonywanym zawodem, zainteresowaniami czy charakterem. Nie wolno też zapominać o tym, że każda osoba starsza ma swoje potrzeby. Jakie można wyróżnić wyższe potrzeby zdrowotne osób starszych?

  • Potrzeby poznawcze - aby spełnić te potrzeby osób starszych, należy stworzyć możliwość do rozwijania pasji i zainteresowań.
  • Potrzeby estetyczne - dotyczą samego seniora, jego otoczenia, a także życia. Warto chwalić podopiecznego i mówić mu, np. że ładnie wygląda.
  • Potrzeby duchowe - potrzeby ludzi starszych w zakresie duchowości mogą znacząco różnić się od potrzeb osób młodych.

 

Autor

Ambroży fusion

opis autora